Promyczek

Okładka ostatniego numeru "Promyczka"

Okładka ostatniego numeru

Promyczkowe nowości

O Nas

dla każdego coś ciekawego

zagadki

Well Done

Profesor Cojak odpowiada

Kontakt

prenumerata

Promyczkowe nowości

Rozpoczynamy wiosenne przedstawienie! W rolach głównych: młoda trawka, wielkanocne pisklaki i najnowszy "Promyczek"!

A w nim...

ilustracja przedstawiająca szarego królika-kuleczkę z różową wstążką

   Życzymy radosnych rodzinnych świąt i mokrego dyngusa!!!


ilustracja przedstawiająca wesołego węża i kolorowe kredki

Prenumerata

W 2013 roku „Promyczek” i „Światełko” będą się ukazywały w wersji elektronicznej, brajlowskiej oraz w druku powiększonym.

Wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć prenumeratę lub dokonać w niej zmian (tytuł lub wersja), prosimy o zgłoszenie (podanie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, czy uczeń posiada zaświadczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku, szkoła, adres zamieszkania, tytuł i wersja czasopisma). O przyjęciu prenumeraty, która będzie bezpłatna, decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową (promyczek@pzn.org.pl lub swiatelko@pzn.org.pl), telefoniczną (22-635-19-10 lub 22-831-22-71 wewn. 253) albo listownie pod adres: Instytut Tyflologiczny PZN, Centrum Komunikacji, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

ilustracja przedstawiająca wesołego węża i kolorowe kredki


Wydawca: Polski Związek Niewidomych
Czasopismo współfinansowane z funduszy PFRON