Promyczek

Okładka najnowszego Promyczka

Okładka najnowszego numeru

Promyczkowe nowości

O Nas

dla każdego coś ciekawego

zagadki

Well Done

Profesor Cojak odpowiada

Kontakt

prenumerata

 

<

Prenumerata

W 2012 roku „Promyczek” i „Światełko” będą się ukazywały w wersji elektronicznej, a w momencie pozyskania przez Polski Związek Niewidomych środków finansowych zostaną wydrukowane w wersji brajlowskiej oraz drukiem powiększonym, a następnie rozesłane do czytelników, którzy prenumerowali czasopisma w 2011 roku.

Wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć prenumeratę lub dokonać w niej zmian (tytuł lub wersja), prosimy o zgłoszenie (podanie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, czy uczeń posiada zaświadczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku, szkoła, adres zamieszkania, tytuł i wersja czasopisma). O przyjęciu prenumeraty, która będzie bezpłatna, decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową (promyczek@pzn.org.pl lub swiatelko@pzn.org.pl), telefoniczną (22-635-19-10 lub 22-831-22-71 wewn. 253) albo listownie pod adres: Instytut Tyflologiczny PZN, Centrum Komunikacji, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.


Polski Związek Niewidomych